B S B

Kovové konštrukcie

Kovové konštrukcie

Vyrábame oceľové konštrukcie pre zastrešenie výrobných a skladových priestorov

Spracovanie nerezu

Vyrábame kovové konštrukcie a doplnky z nerezu

Strešné systémy

Vyrábame strešné systémy a robíme doplnkové klampiarske a pokrývačské práce

Čističky odpadových vôd

Vyrábame nádrže a potrubia pre čističky odpadových vôd